10 september 2010

Voor nieuwe bijdragen


Ga naar:


http://www.jijbestaatniet.nl

Voor mijn boek over non dualiteit en wetenschap.Deze blog wordt niet meer vernieuwd. 

02 september 2010

Afgescheiden wil: De bron van het misverstand

Het idee dat er een beetje eenheid mogelijk is komt m.i. uit de volgende passage die men in de bijbel aantreft:

En God gaf de mens afzonderlijke wil.

Dit is alleen mogelijk als het opper wezen zich buiten de mens bevindt want alleen dan kan hij (het opperwezen) iets geven aan iets anders (de mens).

Als het Goddelijke alles omvat inclusief de mens dan is dat niet mogelijk. Immers ik kan mijn handen geen afzonderlijke wil geven. Ik kan niet beslissen om mijn handen voortaan hun eigen gang te laten gaan.

Verder vooronderstelt dit dat het opperwezen een wil heeft. Ik zie het als een natuurkracht die niet een wil heeft maar waarin dingen eenvoudigweg gebeuren als gevolg van ontwikkelingen binnen het ene veld (een voorbeeld: de evolutie).

Tenslotte lijkt het vreemd dat het opperwezen de mens afzonderlijke wil geeft en tegelijk een natuurlijke staat van zijn en een groot aantal regels waardoor het niet anders kan dan die regels breken en vervolgens met het 'etiket' zondig verder moet gaan.

Daar hoeven we weinig voor te doen want nog voordat we geboren zijn hebben we al te maken met de erfzonde omdat ooit iemand een appel van een verkeerde boom heeft gegeten en dat is nog maar het begin. Veel van onze (door het opperwezen gegeven) natuurlijke driften zijn dusdanig dat we bijna niet anders kunnen doen dan zondigen.    

Kortom het verhaal als gevolg van een letterlijke interpretatie rammelt aan alle kanten.

Er zijn ook andere interpretaties mogelijk en dat is dat de erfzonde het idee van afzonderlijke wil zelf is. Dat idee wordt ons met de paplepel ingegoten door cultuur en ouders (vandaar erfzonde). 
Het eten van de appel van de boom van kennis en kwaad staat symbool voor het zich vormen van het idee van afzonderlijke wil. Daarvoor was alles in harmonie, daarna ontstond chaos en verdeeldheid (het ego).
Het is dat idee dat de erfzonde is, want afzonderlijke wil en zonde gaan hand in hand. Het is afzonderlijke wil dat zonde mogelijk maakt.

Binnen het Ene ontstond het idee van afscheiding (ego). Dit wordt bedoeld met de passage aan het begin van deze blog. Waarom dat idee is ontstaan is behandeld in andere bijdragen op deze blog (heeft iets te maken met het feit dat dieren die afhankelijk zijn van voedsel buiten zichzelf alleen dat gaan zoeken als ze zich afgescheiden voelen).   

Zoals wel vaker bij volksreligie worden dingen letterlijk geïnterpreteerd waardoor de diepere en werkelijke betekenis wordt genegeerd en dusdanig vervormd dat er precies het tegengestelde lijkt te staan dan wat bedoeld wordt.

01 september 2010

Afgescheiden wil

Vanaf heden zal ik in plaats van de term vrije wil de term afgescheiden wil gebruiken.
Vrije wil heeft associaties met het begrip vrijheid. Echter afgescheiden of persoonlijke wil geeft beter weer waar het om gaat.
Het hebben van een afgescheiden wil geeft namelijk geen vrijheid, maar houdt de gevangenis van verantwoordelijkheid, schuld, boete en geestelijke pijn in stand. Dit idee verlaten geeft vrijheid.

Ik verbaas me er over dat veel mensen denken dat alles EEN is, maar tegelijk voorstander zijn van het idee van afgescheiden wil.
Dat is natuurlijk onzin. Je bent of zwanger of je bent het niet. Je kunt niet een beetje zwanger zijn.
Alles is EEN of het is niet EEN. Het is niet mogelijk dat dingen een beetje EEN zijn.

Als het niet EEN is dan is er sprake van persoonlijke wil, als alles wel EEN is dan is er alleen de onpersoonlijke wil van het Goddelijke. Uw wil gebeurt altijd.

Ik denk dat het concept van een beetje EEN zijn afkomstig is uit de mainstream religies. Aan de ene kant leren we dat God almachtig is, maar aan de andere kant heeft die almachtige het kennelijk nodig dat we hem aanbidden, ons aan zijn regels houden en rituelen opvoeren.
Hoe kan hij almachtig zijn en tegelijk afhankelijk zijn van ons arme kleine mensjes?

We zijn met dit soort ideeën opgevoed en daarom zien we niet hoe gek ze zijn.
Deze blog probeert voor zover dat mogelijk is een klein beetje door de waanzin van indoctrinatie heen te prikken.
Als alles EEN is er voor persoonlijke of afgescheiden wil geen plaats.

Iedere beweging van je handen, iedere gedachte hoe klein ook gebeurt niet onder invloed van jouw wil maar door AL WAT IS. 


   

De film

Als je weet dat de film een film is in plaats van echt verandert de film dan?
Nee, natuurlijk niet.

Dus ook na verlichting gaat de persoon gewoon verder met zijn rare gewoontes, neuroses en eventuele  kiespijn.

De verwachtingen over verlichting zijn torenhoog, maar de realiteit zou weleens erg tegen kunnen vallen.

En ook is er geen enkele reden om iemand die verlichting claimt op een voetstuk te zetten.

Er is juist een extra reden voor argwaan, want bovenop de neuroses die de persoon al had claimt hij nu God zelf te zijn.........

Het is dan ook geen wonder dat veel 'verlichten' op de meest vervelende manieren de aandacht hebben getrokken.  

If you meet the Buddha kill him!

Het ene wezen

Er is maar 1 wezen waarin universa ontstaan en verdwijnen.

Dat ene wezen is tijdloos en onkenbaar.

Wellicht dat het concept van een veld waarin alles ontstaat en verdwijnt het meest nabij komt.

Wetenschappelijk is bewezen dat alles wat wij waarnemen als afgescheiden materie velden zijn.
Net zoals de beelden op televisie ontstaan vanuit licht.

Dat ene wezen bepaalt wat er gebeurt en doet dat op basis van de informatie in dat ene veld. Alleen dat schept de werkelijkheid.

Je kunt dit vergelijken met een droom.

De droom ik heeft niets te vertellen over hoe de droom zich ontwikkelt, hij heeft geen onafhankelijke wil. Wie wel de droom bepaalt is het bewustzijn waaruit de droom ontstaat, de dromer.

In de Cursus in Wonderen wordt gesproken over de Dromende Zoon van God.

Wij zijn die ene Dromende Zoon van God, die een is met God.

Die is de waarnemer van alles en datgene waarin alles verschijnt.

En het enige dat echt bestaat. 

Enlightenment intensive

Lichaamservaringen, de wereld, gevoelens, gedachten zelfs het bewustzijn en het ik ben worden waargenomen.
Door wat?

Ben jij de dingen die waargenomen worden of ben jij degene die waarneemt?

SUBJECT: JIJ
OBJECTEN: GEVOELENS, GEDACHTEN, LICHAAMSSENSATIES, DE WERELD, BEWUSTZIJN, IK BEN

Het subject kan zichzelf niet waarnemen, net zoals het oog zichzelf niet kan zien. Het is dus niet iets wat je kan identificeren, het is geen ding, het is een mysterie.

ALTIJD GEMAAKTE FOUT: JEZELF IDENTIFICEREN MET EEN OBJECT. DAT IS PER DEFINITIE ONJUIST.

Ieder ding, alles wat je kunt benoemen is een object. Jij bent het subject wat nooit waargenomen of geidentificeerd kan worden.

Denk hier maar eens een tijdje over na........

30 augustus 2010

De wereld

De wereld is volkomen gestoord en perfect tegelijkertijd.

Het is gestoord omdat.........(hierna zou een lang stuk volgen over van alles en nog wat).

Het is perfect omdat het een perfecte afspiegeling is van onze eigen geestestoestand (ja, ook die van jou, niet alleen van de z.g. ander, het ego heeft het vingerwijzen naar de ander tot een ware kunst verheven).

Perfectie van waanzin dat is de wereld waarin wij leven.
 

29 augustus 2010

Bevroren Licht

Enige citaten van de natuurkundige David Bohm:

"Tijd ontstaat uit het tijdloze"

"Materie is bevroren Licht"

Alles is Licht en in wezen tijdloos.

"Als de persoon op geen enkele manier Licht tracht te manipuleren, er bang voor te zijn of te bewonderen als ware het buiten hemzelf, maar er innerlijk mee versmelt vinden Bevrijding en Verlichting plaats."

"Christus zei: Ik ben het Licht"  

Wij zijn allemaal het Licht.

Hier is meer te lezen voor de liefhebber

Spiritualiteit

Spiritualiteit is m.i. het ervaren van het Goddelijke.

Dit Goddelijke is een onpersoonlijk iets. 

In eenvoudige vormen van religie wordt het Goddelijke vaak buiten de mens geplaatst en gepersonificeerd in een Godsentiteit.

In meer ontwikkelde vormen wordt het Goddelijke gezien als al wat is. Het is niet mogelijk contact te maken met het Goddelijke want je bent het al. Wat wel een probleem is voor 'de zoeker' is om datgene te ervaren wat al het geval is. Dus niet alleen het op een intellectuele manier weten, maar het ook echt te ervaren. 

Momenteel is er een tendens dat spiritualiteit verward wordt met persoonlijke groei en/of therapie. Kenmerk van die andere benaderingen is dat ze wel persoonlijk zijn. Vaak wordt de persoon met al zijn eigenaardigheden diepgaand geanalyseerd en is het doel dat de persoon beter kan functioneren.

Doel van spiritualiteit is juist niet om de persoon te analyseren en zeker niet om deze beter te laten functioneren (dus eigenlijk heb 'je' niets aan spiritualiteit), maar om de illusie van de afzonderlijke persoon te doorzien.

Persoonlijke therapie kan heel nuttig zijn. Ik denk zelfs dat als mensen nog veel persoonlijke problemen hebben het 'gevaarlijk' kan zijn om de persoon als illusie te ontmaskeren. Alleen rijpe vruchten kunnen van de boom vallen.

Stel iemand is slecht geaard dan is het mogelijk dat het ontmaskeren van de persoon leidt tot desoriëntatie, zelfs een psychose is dan denkbaar.

Zelf heb ik jaren lichaamswerk, bio-energetica e.d. gedaan voordat ik me ging wagen aan non dualiteit. Denk ook dat dat de juiste volgorde is.
Eerst aarden in de droom en illusionaire problemen oplossen en vervolgens inzien dat het een droom is......

Er is een plaats voor persoonlijke therapie en er is een plaats voor spiritualiteit. Het is echter wel belangrijk is om een duidelijke splitsing te maken tussen deze begrippen en niet alles te plaatsen onder de noemer spiritualiteit zoals nu gebeurt.

Voordeel van een duidelijk onderscheid is ook dat mensen spiritualiteit niet zien als een manier om persoonlijke problemen op te lossen want dat is het per definitie niet.

Spiritualiteit is een onpersoonlijk iets waarbij de persoon met al zijn kenmerken en levensverhaal volkomen oninteressant is.
Bij therapie staat de persoon met zijn eigenschappen en zijn verhaal juist in het brandpunt van de belangstelling.

Het gaat om twee totaal verschillende zaken. Soms krijg ik de vraag wat heb je aan spiritualiteit? De persoon heeft er helemaal niets aan. De persoon heeft wel iets aan therapie.  

28 augustus 2010

Dat wat niet verandert

De persoonlijkheid verandert doorlopend.
Het bewustzijn waarin het verhaal van de persoonlijkheid zich afspeelt niet.
Het is een stilte die niemand opmerkt, maar waarbinnen al het 'gedoe' dat we 'leven' noemen zich afspeelt.
Dus wie ben je dan de wisselende persoonlijkheid met zijn levensdrama of die stilte?
Iedereen denkt die wisselende persoonlijkheid, maar misschien heeft niemand gelijk......

26 augustus 2010

Het einde van het idee van de vrije wil is het begin van vrijheid

Het fijne van het einde van de illusie van vrije wil en persoonlijke reincarnatie is dat er niemand is die schuldig is, verantwoordelijk, gestraft kan worden, iets anders had moeten doen, van wie iets verwacht kan worden, die fouten kan maken, die verkeerde dingen kan doen.

Wat rest is absolute vrijheid, onkwetsbaarheid en harmonie.

Kijk toch vooral naar onderstaande videoclip waarbij Roger Daltrey vrijheid symboliseert temidden van een rare wereld.

Maar freedom tastes of reality. Er is maar 1 realiteit en dat is absolute vrijheid.
I'm free - I'm free,
And freedom tastes of reality,
I'm free -I'm free,
And I'm waiting for you to follow me.


If I told you what it takes
to reach the highest high,
You'd laugh and say 'nothing's that simple'
But you've been told many times before
Messiahs pointed to the door
And no one had the guts to leave the temple!


I'm free-I'm free
And I'm waiting for you to follow me.
I'm free-I'm free
And I'm waiting for you to follow me

Frustratie

ALLE frustratie komt voort uit het idee dat het leven datgene zou moeten doen wat het 'ik' wil, jij denkt dat je keuzes moet maken en in staat bent om dat op de een of andere manier af te dwingen en dat meestal niet lukt (en wanneer het lijkt te lukken dat alleen gebeurt omdat het leven dat wil).
Zolang de hypnose in stand blijft dat er een ik is die iets zou kunnen of moeten doen is een leven in vrede  onmogelijk.

De body/mind is slechts een instrument dat door het leven gebruikt wordt. Net zoals een blokfluit een instrument is dat de speler gebruikt.

Kan een blokfluit bepalen welk deuntje er wordt gespeeld?

En het mooie is de blokfluit heeft daar geen enkel probleem mee.

    

25 augustus 2010

Ademen

Adem 'jij' of is ademen iets wat gebeurt?

Als 'jij' ademt hoe kan het dan dat ademen doorgaat ook als 'jij' slaapt, dus niets kan doen?

Denk jij of vindt denken plaats?
(hint: weleens een gedachte gehad zonder dat je er om gevraagd had?)

Leef jij of vindt leven plaats?

Leef jij je leven of leeft het leven jou?24 augustus 2010

Vrije wil volgens Gerard t Hooft

Gerard t Hooft is een Nederlander die in 1999 de nobelprijs voor natuurkunde ontving.  

Het is opmerkelijk dat vaak de meest vooraanstaande en diepgravende wetenschappers er in slagen om de goddelijke hypnose te doorbreken. Kennelijk helpt een zekere intelligentie bij dat proces.

Hij is ook degene die aankwam met het holografische principe van het universum. Later hebben andere (middelmatige) auteurs dat principe gepopulariseerd. 

Hier enige citaten:
 
“De vrije wil bestaat niet. Onze keuzes worden bepaald door de natuurwetten.”
“Onze keuzes liggen dan wel vast, maar we kunnen toch niet voorzien wat er gebeurt. Dus het maakt niet uit.”

Zelf voel ik me veel meer verbonden met iemand als Gerard t Hooft dan met de vrolijke New Agers wiens levensvisie veelal in het beste geval gekenmerkt wordt door naïeve oppervlakkigheid (beetje shoppen in allerlei diverse benaderingen en oppakken wat het ego het beste uitkomt) en in het slechtste geval door totale verdwazing en achter na lopen van sectarische figuren.

(overigens behoor jij lezer niet tot deze categorie, anders had je nooit deze blog gelezen)..  

22 augustus 2010

Het einde van ons universum

Wetenschappers zijn het er overeens dat het universum voor eeuwig steeds sneller zal uitdijen.
Er komt een moment waarop alle Zonnen gedoofd zijn en de restmaterie wordt geconsumeerd door Zwarte Gaten.
Als dat is gebeurd zullen ook de Zwarte Gaten vervliegen.
Dat is het moment dat al het gemanifesteerde is opgegaan in het ongemanifesteerde.

Gezien vanuit onze tijdsbeleving lijkt dat proces lang in beslag te nemen.

Maar het is denkbaar dat er wezens bestaan voor wie dit hele proces niets anders is dan het opblazen van een bel die vervolgens vervliegt.

Laten we daar maar eens aan denken als we ons druk maken over wat dan ook. Als we onszelf en wat er gebeurt belangrijk vinden.

Al het gemanifesteerde is slechts een bel die zal vervliegen en terugkeren in het ongemanifesteerde.   

Vrije wil voor dummies

""Jij" hebt geen invloed gehad op of je werd geboren, dat je werd geboren in een menselijk lichaam, dat je werd geboren op deze planeet, hoe je hersenen in elkaar zitten, hoe je lichaam in elkaar zit, wie je ouders waren en hun gewoonten, de eventuele aanwezigheid van broertjes, zusjes en hun gewoonten, de cultuur waarin je geboren werd (inclusief normen, waarden en opvattingen van die cultuur), de religie waarmee je te maken kreeg, de tijd waarin je geboren werd, de economische situatie, de plaats van geboorte, het onderwijs systeem waarmee je te maken kreeg  of je een man of vrouw werd, het andere leven op Aarde (planten en dieren), de aanwezigheid van ziekten, politieke leiders, het klimaat en nog veel meer.
En dan toch nog praten over vrije wil?
Kom nou.

19 augustus 2010

Hersenonderzoek

Hier een overzicht van wetenschappelijke artikelen over hersenonderzoek.
Steeds meer wordt duidelijk dat allerlei persoonlijke eigenschappen bijv. of we wel of niet gevoelig zijn voor angst, hoe we reageren op prikkels enz. hun oorzaak vinden in hoe onze hersenen in elkaar zitten.
Eigenlijk niet zo verrassend want als iemand bijv. Alzheimer krijgt dan verandert de karakter structuur totaal.
Of we het nu leuk vinden of niet de eigenschappen van de persoon worden vooral bepaald door hoe zijn hersenen in elkaar zitten. Daarop heeft de persoon geen enkele invloed gehad.
Het ego vindt dat een beetje platvloers en verzint daardoor concepten als ziel e.d.  Echter dat is allemaal onzin. We zijn gewoon een biologische machine gemaakt door het Ene.

18 augustus 2010

Natuurlijke staat?

Een baby is in de baarmoeder. Al zijn wensen worden automatisch vervult. Mede omdat de hersenen nog in opbouw zijn wordt er geen ik ervaren. Hij ervaart slechts eenheid.


De baby gaat uit de baarmoeder. Dit proces verloopt niet altijd even prettig. Er komt een dokter, lichten verschijnen. De baby weet niet precies wat er aan de hand is, maar het vermoeden kan oprijzen dat er sprake is van een wereld die niet helemaal functioneert volgens de behoeften van het ik. Dualiteit is geboren. Therapeuten hebben het in dit verband over het geboortetrauma. Er bestaan therapieën (rebirthing bijv.) om de gevolgen hiervan te boven te komen.
Kennelijk zorgt dit voor een stevig trauma. Logisch want het is het begin van een overgang van non dualiteit naar dualiteit. 

In advaita kringen heeft men de gewoonte om te zeggen dat het ik pas verrijst na enige jaren. Echter gezien dit geboortetrauma vermoed ik dat het bij de geboorte intreedt, zij het in primitieve vorm.
De baby groeit verder op. Al snel merkt hij dat de moeder niet altijd beschikbaar is. Soms wil de baby eten, maar is de moeder even weg. Het wordt duidelijker dat er een wereld is die niet altijd op zijn behoeften reageert. Meer dualiteit.
De baby groeit op en het verschil tussen ik en de wereld wordt steeds duidelijker. Voedsel vliegt niet automatisch in je mond, nee je moet iets doen om voeding tot je te nemen. Als is de moederliefde groot moeder is niet altijd beschikbaar en hoe ouder het kind wordt hoe meer hij te maken krijgt met voorwaarden en eisen van de wereld.

Naar mijn bescheiden mening is de staat van Zijn van de wijze niet vergelijkbaar met die van een baby. Een wijze heeft moeten leren door de illusie heen te kijken. Alleen al voor het doorworstelen van advaita geschriften en het invoelen van de advaita visie is toch wel enige intelligentie en rijpheid vereist die een baby niet heeft.  

De wijze heeft een gerijpte intelligentie, een mind die in staat is zijn echte plaats te weten in het universum. Hij doorvoelt dat er sprake is van eenheid. Tegelijk kan hij functioneren in dualiteit. Hij accepteert dat hij voeding nodig heeft en doet iets om dat te bemachtigen. Ook geldt dat hoe zeer hij ook in het Nu leeft hij zich wel degelijk iets kan herinneren. Iemand die echt in het Nu leeft kan zich geen taal herinneren of wat dan ook. Ik heb daar laatst een documentaire over gezien en de patiënt in kwestie maakte niet echt een gelukkige indruk.

Naar mijn mening is het ego onderdeel van de natuurlijke staat. Het ego hoort er gewoon bij. Het is geen foutje, het is een biologische noodzaak. Een mens kan niet functioneren zonder ego. Zonder ego ben je een plant. Planten hebben geen ego, maar is het de bedoeling om een plant te worden? Ik denk het niet. 

De wijze ziet het ego als een onderdeel van eenheid. Alles in eenheid heeft zijn functie en dat geldt ook voor het ego. Hij vecht niet tegen het ego, beschouwt het niet als iets waar iets mis mee is, maar accepteert het.

Hij leeft in eenheid, maar ziet in dat het ego nodig is om het lichaam te laten functioneren in die eenheid.


Wat een probleem is als mensen alleen maar denken dat ze het ego zijn, dat opblazen tot enorme proporties. Met een ego dat functioneert binnen eenheid van zijn is niks mis.

Zolang er een lichaam is, is er een ego, want het ego is daar een natuurlijk verlengstuk van. Vandaar dat egoloosheid helemaal niet kan. Iemand die zegt wel egoloos te zijn belazerd de boel en heeft naar alle waarschijnlijkheid een superego, waar hij zichzelf niet bewust van is. Dit is de sekteleider, die  door een gebrek aan zelfkritiek zijn volgelingen die denken dat hij God zelf is, de vernieling in jaagt.

Wat betreft egoloosheid kwam Ramana Maharshi nog het meest in de buurt, maar die werd door anderen gevoed en liet insecten over hem heen kruipen. Dankzij verzorging ging hij niet snel dood, maar een dergelijke staat is voor de verlichte zonder ashram en volgelingen denk ik een beetje problematisch.........

17 augustus 2010

Curriculum Vitae

Naam: Geen

Geboren: Niet

Leeftijd: Nu

Geslacht: Nee

Woonplaats: Hier

Pasfoto:

De bloem

Het enige verschil tussen ons en een bloem is dat wij hersenen hebben en daarmee een ego.