30 maart 2010

Niets werkelijks kan bedreigd worden

Op het meest fundamentele niveau bestaat alles uit minuscule eenheden van energie. Momenteel denkt men dat dit de strings zijn. 

Die fundamentele deeltjes zijn intelligent, want ze gaan interacties met elkaar aan die uiteindelijk leiden tot de schepping van melkwegstelsels, planeten, al wat is en leeft.

Je zou dit bewustzijn, Brahman, God of whatever kunnen noemen. 

Deze intelligentie is groter dan die van de mens want ik zie de mens nog niet een bijna oneindig aantal planeten maken, al dan niet bevolkt met een bijna oneindig aantal levensvormen.


De vormen welke op die manier gemaakt worden zijn allemaal tijdelijk. Alle vormen vervallen en zullen terugkeren tot de status van datgene van waar ze uit opgebouwd zijn (de fundamentele deeltjes) en zullen vervolgens nieuwe vormen maken.

Sommige mensen vrezen dat er een atoomoorlog uit zal breken waardoor mogelijkerwijs de hele planeet opgeblazen wordt. Echter alles wat er dan zou gebeuren is dan vele vormen gelijktijdig zullen vervallen, maar die vormen zouden toch vervallen zijn (alleen niet allemaal tegelijk).

De fundamentele deeltjes blijven zoals ze zijn en ze zullen weer nieuwe vormen aanmaken.

Eigenlijk is er dus niks aan de hand.  

Bewustzijn heeft de neiging om zich te identificeren met de vormen die het maakt. Je zou dit proces kunnen vergelijken met het kijken naar een film. Na een tijdje heb je je mogelijkerwijs geïdentificeerd met een speler in die film. Als hij bedreigd wordt voel jij je ook bedreigd hoewel er in wezen niets gebeurt.

Als je een paar uur naar een film kijkt is het vrij eenvoudig om je vrij te maken van de identificatie met een figuur uit die film, maar als je dat je hele leven doet dan is dat moeilijker.

Toch is dat het proces waar het in spirituele bevrijding omgaat. Er komt een moment dat bewustzijn inziet dat het niet de tijdelijke vorm is, maar het bewustzijn zelf.

Eigenlijk is dat heel eenvoudig te ervaren. Het gaat om simpelweg inzien dat alle tijdelijke vormen, waaronder gedachten, lichaamssensaties, gevoelens, de wereld opkomen, en weer weggaan in de leegte (ruimte) die jij bent.

Kijk maar, nu op dit moment: Er komt een gedachte op, maar die gedachte komt op in een ruimte. Vervolgens gaat die gedachte weg maar de ruimte blijft.

Het is alsof je een stoel zet in een ruimte, vervolgens weer weghaalt, maar de ruimte blijft. 


Als je eenmaal dat ervaren hebt dan weet je dat wat er ook gebeurt dat je niet de held van de film bent. Je bent het licht wat de film mogelijk heeft gemaakt. En dat licht is onkwetsbaar en eeuwig.

Je weet dan dat je niet datgene bent wat geboren wordt en ooit zal sterven, maar je bent het ongeborene en je zult nooit sterven.

Als bewustzijn zich vrij weet te maken van de identificatie met tijdelijke vormen blijft de vrede van God over.  


Niets werkelijks kan bedreigd worden.    

28 maart 2010

Stel dat we zouden ervaren dat alles EEN is

Stel dat het de levende realiteit van mensen zou zijn dat alles EEN is.
In dat geval zou je niemand ergens de schuld van kunnen geven want als je de ander beschuldigt dan beschuldig je jezelf.
Met de vinger naar een ander wijzen wordt dan onmogelijk want je wijst altijd naar jezelf.Er zouden geen bezittingen of eigendomsrechten meer bestaan. Het maakt niet uit wie wat gebruikt, want IK gebruik het altijd (immers IK is alles wat er is).

Geld, iedere vorm van dwang, gezag, macht, autoriteiten, schuld en boete zouden dan niet meer bestaan.


Je krijgt dan een totaal andere maatschappij. De maatschappij zou functioneren via de natuurlijke harmonie, de TAO. Als dat op deze wereld zou gebeuren dan zou het bijna een andere planeet worden.

Alles is zoals het zou moeten zijn. Dat betekent dat de illusie van afgescheiden eenheden ook is zoals het zou moeten zijn.

Desalniettemin vind het 'ik' dat niet altijd leuk. 

Ik kan me herinneren dat ik als jong kind (eigenlijk zo vroeg als ik kon denken) die egoloze maatschappij logisch en voor de hand liggend vond. Ik begreep niets van deze wereld. Het heeft me vele jaren gekost om in ieder geval op verstandelijk niveau te begrijpen waarom de wereld is zoals deze is en waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen.
En eigenlijk geldt dat nog steeds, hoewel ik wel geleerd heb om in deze wereld te functioneren.

Maar nog steeds vind ik het mooi om even te fantaseren over hoe het zou zijn als we werkelijk zouden ervaren dat alles EEN is. Als we de illusie zouden inruilen voor de werkelijkheid.

27 maart 2010

Verlichting


Verlichting en ontwaken zijn slechts concepten van het denken.
Ze worden gebruikt om onderscheid te maken tussen z.g. "Verlichten" en "Niet Verlichten."
De "Verlichten" zouden op de een of andere manier verder zijn dan de "Niet Verlichten", staan daarom hoger in de hiërarchie en hebben daarmee een recht verworven om op stoelen voor zalen te zitten en anderen te vertellen hoe het zit.


In advaita wordt gezegd dat alles een is, maar tegelijk is deze stroming opvallend hiërarchisch. Zoeker en guru houden elkaar in stand. Beiden hebben bij 'vinden' door de zoeker geen enkel belang.

Een alternatief voor deze benadering zou zijn als een non dualist op een simpele en informele manier dingen uitlegt zonder onnodig decorum en vooral zonder het moeilijker te maken als het is.  

24 maart 2010

De virtuele wereld

Langzamerhand is me glashelder dat ieder van ons in een virtuele wereld leeft die alleen bestaat in onze mind (geest). Door de leraar Ashoi wordt dit de mind dimension genoemd "You do not experience the real world you only experience a world in your mind, which is the mind dimension".
Klik hier voor zijn website
De echte wereld is eenheid. Dit is niet alleen wetenschappelijk bewijzen (alles is 1 groot energieveld, dat niet gescheiden is), maar het kan ook onze ervaring zijn.
Het wordt onze ervaring als we kijken naar het tijdloze Zijn  Datgene waarin onze gedachten, gevoelens, de wereld in verschijnen. Vaak wordt dat bewustzijn genoemd.

Net zoals meubels in een ruimte verschijnen, verschijnen ook gedachten en andere vormen in een ruimte. Die ruimte is bewustzijn. Het gaat dan niet om iets geheimzinnigs of mystieks, maar het gaat om het gewone dagelijkse bewustzijn.
Het zijn vormen en met name de gedachten/gevoelens die zorgen voor de illusie van afscheiding. Adhyashanti zei in een video het volgende: Er is maar een van ons en probeer eens te raden wie die Ene is?Ontwaken is simpelweg weten wie je bent en je niet laten misleiden door de illusie.
Er wordt moeilijk over gedaan, er wordt heel gewichtig over gedaan, maar in wezen is heel simpel.
Overigens ben ik zelf voorstander van het zoveel mogelijk loslaten van termen als verlichting, ontwaken e.d. omdat dit termen zijn die de indruk wekken dat het om iets heel moeilijks en gewichtigs gaat en alleen maar weggelegd is voor zeer bijzondere en spirituele 'organismen' die je vooral zittend voor een zaal in een grote stoel kunt aantreffen. Dit terwijl de illusie doorzien in wezen simpel is.
Wat ik ook als een bedenkelijke ontwikkeling beschouw is dat deze termen soms worden gehanteerd door zelfbenoemde 'guru's' die het gebruiken als marketinginstrument (versiering van hun ego (?)).
De illusie doorzien is voor iedereen en dus ook voor jou mogelijk. Het is je natuurlijke staat. Het is de staat waarin je leeft als alle misverstanden en verkeerde identificaties zijn verdwenen. Wat kan er simpeler zijn dan weten dat je bent wie je bent?

18 maart 2010

De droom

Tijdens een droom denk je dat je een lichaam bent, maar in feite ben je bewustzijn.
Het is het bewustzijn van de dromer die alles bij elkaar droomt, inclusief het droomlichaam.

In een droom lijkt het alsof je te maken hebt met verschillende droomfiguren, maar toch is alles 1 en bestaat uit het bewustzijn van de dromer.


Tijdens de langere droom die het leven heet denken we dat we een lichaam zijn, maar in feite zijn we een onderdeel van het kosmisch hologram.

Dat kosmisch hologram heeft kennelijk een bepaalde intelligentie, want het is in staat geweest om alles wat is te vormen. Je kunt aannemen dat er een bepaalde intelligentie voor nodig is om zaken te doen ontstaan als zonnestelsels, mensen, dieren etc. Het gaat dan niet om intelligentie zoals wij mensen dat ons voorstellen (iets dat denkt) maar om een onpersoonlijk intelligent, scheppend, principe. 

We zouden dan ook dit kosmisch hologram als bewustzijn kunnen aanduiden.
Het is net zoals het bewustzijn van een dromend mens niets dat alles omvat (niets want als je steeds verder de materie analyseert hou je niets over en alles want het omvat alles wat er is). 

We denken dat we te maken hebben met verschillende personen, voorwerpen en whatever maar in feite zijn het allemaal onderdelen van het kosmisch hologram. Dus van het alomvattende bewustzijn.

Wakker worden is weten dat het zo is. Het houdt in je niet laten misleiden door de illusie maar weten dat het enige echte ware ik tijdloos bewustzijn is dat alles omvat, onkwetsbaar is en dus volkomen vrij.


Het zijn  je gedachten die zorgen voor de illusie van afscheiding. En het is de stilte waarin de waarheid rust. 

Zoals Nisargadatta Maharaj zei "an empty mind is all that you need" (een lege geest is alles dat je nodig hebt).

14 maart 2010

Depressie als voorportaal van verlichting

Dit weekend las ik in de Volkskrant een artikel over depressie. Hierin stond "depressieve mensen hebben het gevoel dat de wereld hun overkomt. Er is nu een nieuwe therapie ontwikkeld waarin mensen wordt geleerd om het leven in eigen hand te nemen zodat de depressie bestreden wordt."

Naar mijn mening wordt depressie niet veroorzaakt door het gevoel dat de wereld je overkomt, maar alleen door het verzet daartegen.

Depressie wordt veroorzaakt doordat het ego het niet kan verkroppen dat hij niets te vertellen heeft.  

In letterlijk iedere biografie van gerealiseerden staat te lezen dat hij voor realisatie een depressie beleefde.

Echter op het moment dat de depressie een soort kookpunt bereikte viel het innerlijk verzet, in de vorm van het afgescheiden ik, weg waarna realisatie volgde. Vaak wordt het bereiken van dit punt aangeduid met 'grace'. 

Meestal vinden chemische reacties alleen plaats wanneer een vloeistof een bepaalde temperatuur heeft bereikt.Een keep smiling therapie kan betekenen dat op korte termijn mensen zich beter voelen, maar kan ook betekenen dat je weer wordt teruggeworpen naar de illusie. En dan kun je overnieuw beginnen. Het water dat bijna de juiste temperatuur had bereikt zodat de alchemistische reactie kon plaatsvinden wordt voordat dit kan gebeuren afgekoeld.


We leven in een maatschappij waarin iedereen leidt onder een psychose namelijk denken dat je een afgescheiden persoon bent die uit vrije wil iets kan doen. De juiste behandeling van deze psychose is weten dat je eenheid bent.

Ramesh Balsekar zei: "het ZELF kan alleen binnenkomen als JIJ er niet meer bent."

Probleem is dat het JIJ niet wil vertrekken. Al die mensen die zich met spiritualiteit bezig houden en zeggen dat ze realisatie willen, willen dat voor zichzelf.
Hoe kun je iets willen voor iets dat een illusie is en niet bestaat?

Het IK zal moeten verdwijnen en daarvoor is nu eenmaal een alchemistische reactie nodig.

Mensen die het inzicht hebben dat het leven hun overkomt zitten op de goede weg. Laat het water nog maar even warmer worden, zodanig dat het IK verdwijnt.

Je zou het ook kunnen vergelijken met een dam die op doorbreken staat en alleen doorbreekt als de druk groot genoeg wordt.

Wanneer de druk het hoogst is is het mogelijk dat het ik het verzet opgeeft en verandert de situatie totaal. Het ZELF kan dan binnenkomen.Het is van belang dat meer mensen inzicht hebben in hoe dit proces werkt. Als het verzet wegvalt dat je als egootje niets in te brengen hebt zullen ook de ellendige gevoelens verdwijnen.  

Op deze manier kan depressie het voorportaal zijn van totale vrijheid, vrijheid uit de illusie, vrijheid uit de Matrix. Als depressieve mensen dat beseffen worden ze misschien vrolijker, maar dat is ware vrolijkheid, want in werkelijkheid staan ze op het punt van bevrijding en vlak voor de poorten van het paradijs.


Laat niemand je van die poorten weghalen!   

De echte wereld: De vierde en vijfde dimensie

We denken dat de echte wereld er ongeveer uitziet zoals wij dat waarnemen maar niets is minder waar.
Wat we zien is slechts een interpretatie van onze hersenen die via de zintuigen tot stand komt.
Deze zintuigen nemen slechts drie dimensies waar en dan nog op een sterk vervormde manier (zie mijn voorgaande artikelen).
Echter volgens wetenschappers zijn er elf of zelfs meer dimensies.

De vierde dimensie is tijd. In werkelijkheid vindt alles tegelijk plaats.
Vier dimensionale wezens zouden door de tijd kunnen reizen. De film waarop alle gebeurtenissen staan is al klaar. Wij zien het beeldje voor beeldje, maar als we door de vierde dimensie zouden kunnen reizen dan zouden we elk willekeurig deel van de film kunnen zien.


Om dit helder te krijgen zou ik de volgende oefening willen suggereren. Laat alle plaatsen op de Aarde waar je ooit geweest bent in je op komen. Nu op dit moment vinden in al die plaatsen activiteiten plaats. Omdat je kunt reizen in drie dimensies zou je naar elk van die plaatsen kunnen reizen. Dat is reizen in drie dimensies.

In de echte wereld is alles wat is gebeurd en zal gebeuren een film die klaar is. Hij ligt kant en klaar in de vierde dimensie. Als je in vier dimensies zou leven zou je vrij kunnen reizen naar elk punt van die film.

In de vierde dimensie zien wij eruit als een stukje holle pijp welke begint met de geboorte en eindigt met de dood. 


Aangezien we ons beperken tot drie dimensies missen we het inzicht dat de film van het leven al klaar is. Het is alsof een acteur die een rol speelt in Goede Tijden Slechte Tijden denkt dat hij de uitkomst kan beïnvloeden, ook al is de serie al gemaakt.

Bij de vijfde dimensie denk ik aan parallelle werelden. Inmiddels wordt het bestaan hiervan door een meerderheid van de wetenschappers aanvaart. Zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Multiversum

citaat: Het multiversum is dan het geheel, van alle mogelijke universa. Na aanvankelijke scepsis van de wetenschappelijke wereld is de meerderheid van de natuurkundigen het tegenwoordig eens over de noodzaak om de 'vele-wereldeninterpretatie' te gebruiken als men zou willen komen tot een fundament van een 'allesomvattend' beeld van het universum. Voorbeelden zijn de Snaartheorie of M-theorie en de inflatie-theorie. De theoretisch natuurkundige en M-theorie deskundige Michio Kaku schat het aantal mogelijke universa op minstens 1000000000000000000000000000000000000000000000000000.  

Bij parallelle werelden gaat het niet om 1 film, maar om een hele bibliotheek met films.

Er zal een parallelle wereld zijn waarin de komeetinslag die de dinosaurussen heeft doen verdwijnen niet heeft plaatsgevonden. Daar zit nu misschien een dinosaurus een blogje te schrijven. In een andere parallelle wereld heeft Hitler de oorlog gewonnen, in weer een andere heeft hij zich beperkt tot het beoefenen van de schilderkunst en in weer een andere wereld is hij helemaal niet geboren.

Al die werelden en nog veel meer lopen dwars door onze wereld heen. We kunnen ze alleen niet waarnemen, want we zijn drie dimensionale wezens.

Dan zijn er nog de zesde, zevende, achtste, negende, tiende en elfde dimensie. Het lukt me niet om daar een voorstelling van te maken.

Wat de echte wereld is gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Een ding is zeker, het heeft niets te maken met wat wij denken waar te nemen.

EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE DIMENSIES
door Roeland

Eerste dimensie: een lijn: alleen lengte

Tweede dimensie: een plat vlak: lengte en breedte (flatland, platland).

Derde dimensie: een drie dimensionaal beeldje van een 3 D film: lengte: breedte en hoogte (datgene wat wij waarnemen).

Vierde dimensie: een hele film: lengte, breedte, hoogte en tijd

Vijfde dimensie: een bibliotheek van films: lengte, breedte, hoogte, tijd en alternatieve realiteiten (parallelle universa).

Zesde dimensie, zevende dimensie, achtste dimensie, negende dimensie, tiende dimensie, elfde dimensie: ?

11 maart 2010

De ziel

Veel advaita leraren wijzen erop dat je niet je lichaam en niet je gedachten bent.
Maar hoe zit het dan met de ziel? Vragen daarover worden door die leraren vaak niet of ontwijkend beantwoord.

De zintuigen van ieder levend organisme scheppen een wereld van dualiteit. 'Ik' tegenover of in samenwerking met andere eenheden.
De echte wereld is alleen eenheid, maar de zintuigen maken daar een illusionaire wereld van dualiteit van.

Nu hebben gedachten de mogelijkheid om als ze constant worden volgehouden een astrale entiteit te creëren. De ziel is dan ook een astrale eenheid welke is ontstaan naar aanleiding van foutieve (illusionaire) gedachten.

Alleen levende wezens hebben een individuele ziel want alleen zij nemen een wereld van schijnbare dualiteit waar. Levenloze voorwerpen hebben ook een fijnstoffelijke uitstraling, maar dat is iets anders als de individuele ziel.

Wat ontstaan is op basis van een illusie kan zelf ook niet meer dan een illusie zijn dus is het niet waar.
Uiteindelijk is de ziel dan ook een fata morgana, een schijnentiteit. Deze schijnentiteit zal op een gegeven moment realiseren dat het een schijnidentiteit is.

Dat is een moeilijk proces, want als je een nachtdroom hebt dan denk je ook dat terwijl die droom plaatsvindt dat de wereld die je daarin ziet echt is. En dat geldt ook voor de dagdroom die vooral van de nachtdroom verschilt omdat deze langer duurt.

Helaas is intellectuele kennis over dit proces niet voldoende. Het is slechts een klein opstapje voor het innerlijk beleven van wat waar is.

10 maart 2010

Reincarnatie volgens Ramana Maharshi

Wat gebeurt er als het fysieke lichaam sterft?

Volgens Ramana Maharshi is het eenvoudig:
  • Als je nu in een illusie leeft (denken dat je een afzonderlijk individu bent, dat je dingen doet, dat ruimte en tijd echt zijn enz.) dan zal je na de dood van het fysieke lichaam in een illusie blijven leven.
  • Als je nu weet wat echt is, dat er niets is om te incarneren, dan houdt de incarneren op. 

Mijn commentaar: Het doorlopend kracht geven aan een illusie schept een astraal lichaam.  Gedachten zijn immers kracht. Verkeerd gerichte gedachten indien lang volgehouden kunnen een eigen energetische, astrale vorm (astraal lichaam) scheppen.

Lang volgehouden verkeerde gedachten zorgen ervoor dat er een 'schijnrealiteit' (energievorm) geschapen wordt welke met die gedachten overeenkomt.  

Nu in een illusie dan ook later in een illusie. 

Het zo ontstane astrale lichaam kan na de fysieke dood gaan 'rondspoken' (kan gebeuren als mensen onverwacht sterven bijv. tijdens een verkeersongeluk), tussenlevens doormaken en zich hechten aan een nieuw fysiek lichaam. 

Als je weet dat je eenheid bent en dat er niemand is die iets doet dan valt de voedingsbodem voor de energiestructuur die incarneren mogelijk maakt weg.

Vandaar dat er volgens Ramana Maharshi op een fundamenteel niveau geen sprake is van reïncarnatie, maar dat dit op een illusionair niveau, in een schijnrealiteit, wel kan plaatsvinden.

De schijnrealiteit waarin vrijwel iedereen leeft zal ook na het sterven van het fysieke lichaam gewoon doorgaan. 

Realisatie betekent het ervaren van de echte realiteit. Daarin is slechts eenheid, wordt niets geboren, sterft niets en is er ook geen reïncarnatie.  

Vandaar dat alle Hindoe filosofen het erover eens zijn dat na realisatie het spel van incarnatie ophoudt.Het Tibetaanse Wiel van Dood en Wedergeboorte 
Let op de demoon die illusies en onwetendheid vertegenwoordigt en dit wiel vasthoudt.

De onzin van de zin van ziek zijn

Een van de grootste New Age onzin redeneringen is dat je op de een of andere manier verantwoordelijk bent voor het feit dat je ziek bent.
In werkelijkheid is er geen ik die waar dan ook verantwoordelijk voor is. Dingen gebeuren, inclusief ziek zijn.

Als je dit doorziet dan verdwijnt de stress veroorzaakt door het ego die altijd wil dat het anders is dan het is.
Ziek zijn bijv. is al vervelend voor het organisme, maar als je jezelf 'de schuld' van de situatie geeft wordt daar mentaal lijden aan toegevoegd. Bovenop een gebeurtenis die al niet geweldig is, komt er ook nog een schuldgevoel dat je die gebeurtenis zelf veroorzaakt zou hebben.

Als je een beetje goed kijkt is het duidelijk dat alles deel uitmaakt van een geheel. Wat je met ik aanduidt is maar een heel klein onderdeeltje van dat geheel. Heb jij bijv. het weer gemaakt? Heb jij virussen of bacillen gemaakt? Heb jij jezelf gemaakt?

 
Er is maar 1 van ons hier en alles wat gebeurt is onderdeel van een complex mechanisme dat aangestuurd wordt door het Ene.Net zoals de verwarmingsradiator er niet voor verantwoordelijk is dat hij warmer of kouder wordt (iemand anders zit aan de thermostaat) ben jij niet verantwoordelijk voor wat er in je leven gebeurt.
Laat gaan het schulddenken. Daaruit volgt acceptatie, rust en liefde.

09 maart 2010

Onsterfelijkheid

Als je enkel energie bent kun je niet dood gaan. Energie kan hoogstens van vorm veranderen, maar het verdwijnt niet.
Verandering van vorm gebeurt je hele 'leven' al.
De z.g. dood is niets anders als het verdwijnen van een illusie. Het enige wat sterft is een fata morgana en die is nooit echt geweest.   

Degene die dit weet is nooit geboren en kan nooit sterven. 
Wat anderen meemaken bij het fysieke sterven (verdwijnen van de illusie) heeft hij al eerder meegemaakt.
Er is maar 1 van ons en die leeft altijd en eeuwig.
  

08 maart 2010

Enige verschillen tussen de echte wereld en de virtuele wereld die wij ervaren

De wereld zoals wij die ervaren is slechts een virtuele wereld die wordt gegenereerd door ons brein.
Je zou dit kunnen vergelijken met de werking van een plasma televisie.
Bij een plasma televisie licht het plasma op en schept een beeld.
Binnen ons brein is het bewustzijn dat 'oplicht' en een beeld schept. Dit bedoelen advaita leraren als ze zeggen alles is bewustzijn. Overigens doen die advaita leraren daar vaak nogal moeilijk en geheimzinnig over, het kan denk ik eenvoudiger. 

Alles wat we zien, ervaren, voelen en horen is slechts mindstuff (chitta). Bewustzijn schept een beeld en schept andere zaken zoals gevoelens, gedachten, geluid, smaak, geur, tastzin enz. 

Omdat het bewustzijn zelf is wat zorgt voor die ervaringen is er geen onderscheid tussen bewustzijn en die ervaringen (net zoals er geen onderscheid is tussen het plasma van de plasma tv en het beeld). 

Er zijn vele verschillen tussen de virtuele wereld en de echte wereld.
Een paar voor de hand liggend verschil is dat in de echte wereld geen kleuren bestaan. Er is slechts sprake van elektromagnetische straling van verschillende golflengten.


Ook is er geen geluid, het is een stille wereld. Wel zijn er golven die door ons ervaren worden als geluid.Een belangrijker verschil is dat de echte wereld helemaal bestaat uit energie, terwijl wij een verschil ervaren tussen materie en energie. 
Materie is een vorm van energie (E=mc2), je zou het bevroren licht kunnen noemen, maar wij ervaren dat niet zo.
Er zijn geen vaste voorwerpen in de echte wereld, maar slechts energie die bestaat uit leegte.Het belangrijkste verschil is echter dat in de echte wereld alles een is. Het is een alomvattend energieveld en alles is met elkaar verbonden. Wij ervaringen scheidingen tussen voorwerpen, maar dat is schijn.
Of je het nu leuk vindt of niet je bent een met de persoon waar je misschien ruzie mee hebt, met alle misdadigers en alle heiligen van deze wereld. Sterker, je bent een met alles wat ooit bestaan heeft (waar ook in het universum) en ooit zal bestaan. Dus je bent ook een met Julius Caesar, Napoleon, Stalin, een vulkaan op Mars, whatever.. 

De persoon is slechts een illusie. Het is een stukje energie dat denkt dat het geïsoleerd is, maar dat is de illusie. 

Dit doorvoelen is de kern van spiritualiteit. Als we vertrouwen op onze zintuigen is dat onmogelijk, want deze geven een dualistische wereld weer. Echter er is ook zoiets als een spiritueel gevoel. Dit kan slechts in mystieke termen beschreven worden. Vandaar ook de vaak vage en wollige teksten over dit onderwerp.  

Er is maar 1 van ons hier. Dat is het grootste verschil tussen de virtuele wereld en de echte wereld. Jij, degene die misschien straks een commentaar op dit stukje schrijft en ik zijn dezelfde.
Alle onderscheid tussen ons is schijn.

Dit weten is de kern van spiritualiteit. Het gaat dan niet om een intellectueel weten, maar het gaat om een doorvoelt, zeker weten.
Spiritualiteit is niet iets doen. Het is niet leuk bezig zijn met van alles en nog wat, het is weten dat je alles bent.

Volgens Ramesh Balsekar gebeurt dat als het idee dat er een persoon is die iets doet wegvalt. Als het idee van afgescheidenheid wegvalt dan blijft enkel de eenheid over. Het proces verloopt dan ook niet via iets toevoegen (een idee van eenheid), maar via iets wegvallen (het idee van een afzonderlijke persoon).

Wat je bij vrijwel alle 'spirituelen' ziet is dat men het idee van eenheid toevoegt aan het bestaande idee van een persoon.
In dat geval krijg je rare redeneringen waarbij de persoon de eenheid zou kunnen gebruiken om zijn (ego-)doeleinden te bereiken. Dat is onzin. Iets wat een illusie is (de afzonderlijke persoon) kan op geen enkele manier datgene wat waar is (de eenheid) gebruiken voor zijn doeleinden.

Brahman is de enige waarheid, de wereld van ruimte en tijd is een illusie. Er is geen verschil tussen Brahman en het individuele zelf. 

Adi Shankara 

02 maart 2010

Ik ben de stilte die alles omvat

Jij bent de stilte waarin alles verschijnt.
Dat alles zijn de wereld, lichaamssensaties, gevoelens, gedachten.
De wereld, het lichaam, de gevoelens, gedachten en opvattingen veranderen constant.
De stilte blijft.

Is het je weleens opgevallen dat hoewel alles veranderd is er een subtiel gevoel van aanwezigheid is dat gedurende je hele leven hetzelfde is gebleven?
Je lichaam is anders, je meningen zijn anders, je ervaringen zijn anders.
Maar dat gevoel van aanwezigheid is hetzelfde gebleven.

Dat gevoel van aanwezigheid is wie jij bent.
Niet de lichaamssensaties, niet de gedachten, niet de gevoelens.
Die verrijzen in wat jij bent.  
Die verrijzen in de stilte.

De stilte omvat alles wat er verschijnt.
Het aanvaart alles onvoorwaardelijk, zonder oordelen.
Dat is liefde.
En daarom ben je liefde.

Net als een spiegel oordeelt het niet.
En neemt het liefdevol alles op.
Er is geen verschil tussen wat in de spiegel verschijnt en de spiegel zelf.
Daarom ben jij alles, want alles verschijnt in de spiegel die jij bent.

Alles verrijst in de stilte die jij bent. 
De stilte die jij bent omvat alles. 

IK BEN, IK BEN ALLES, IK BEN LIEFDE.

Wat er buiten is (paint it black)


Wat er buiten is, is leegte bestaande uit energie. Kleuren bestaan in werkelijkheid niet, maar zijn slechts vertalingen van ons brein van electromagnetische stralen die een bepaalde golflengte hebben.

Zwart is de afwezigheid van kleuren. Als je de ware wereld dan ook een kleur zou willen geven dan zou dat zwart moeten zijn.

Uit de potentiële energie van de ware wereld (noumenon) wordt door het brein aangestuurd door het Ene een waargenomen wereld geschapen (fenomenologische wereld). Wat dat betreft geldt dat de wereld steeds opnieuw geschapen wordt. Uit de kleurloze leegte van energie ontstaat steeds opnieuw de wereld die wij ervaren. 

Denk niet dat wat je ziet en ervaart iets te maken heeft met de echte wereld. Het is slechts een drie dimensionale film in je hoofd. De wereld die je ziet wordt gemaakt door het bewustzijn en bestaat slechts in je bewustzijn. 

Je zou het kunnen vergelijken met een film op een scherm die mogelijk wordt gemaakt door licht: regisseur het Ene. Of met een film op je computerscherm die mogelijk wordt gemaakt door bits en bytes. In beide gevallen ervaar je beelden die niets te maken hebben met de onderliggende realiteit. 

De wereld is letterlijk in jou.

"Je" schept je realiteit, maar wie is de "Je"?

In kringen van creatie denkers hoor je vaak dat je je eigen realiteit schept. Ik ben het daar grotendeels mee eens. Echter waar de wegen van de creatie denkers en mij uiteen lopen is wie die je is die iets schept.

Alles wat er gebeurt wordt aangestuurd en is een expressie van het Ene. Dat geldt ook voor het organisme en voor de gedachten van dat organisme.
Als we werkelijk zouden kunnen waarnemen wat er is dan zouden we leegte zien want in werkelijkheid is er helemaal geen vaste stof. Alles is slechts een dans van energie en met elkaar verbonden. Wat we met onze zintuigen zien is een vorm van gezichtsbedrog. We zien vastigheid waar die niet is en we zien afgescheidenheid waar die niet is.

No big deal, want zoals ik ergens anders betoogd heb is het doel van onze zintuigen het waarnemen van dualiteit. Dat is de reden waarom het Ene de zintuigen gemaakt heeft.

Waar we echter de mist ingaan is als we dat gezichtsbedrog aannemen voor de werkelijkheid. Die werkelijkheid is dat als we als afzonderlijk organisme iets 'willen' dan ontstaat de gedachte van dat willen spontaan en als uiting van de universele harmonie.

Niets, wat dan ook, gebeurt zonder dat het Ene het aanstuurt, want er is niets anders.

Het Ene stuurt het bewuste en onbewuste van het organisme aan en vervolgens ziet het organisme dat gereflecteerd in de werkelijkheid.

Een mooie analogie is die van een verwarmingsradiator. Als een verwarmingsradiator warm wordt dan wordt ook zijn omgeving warmer. Echter de verwarmingsradiator stuurt niet zichzelf aan. Iemand anders bestuurt de thermostaat.    

De fout die creatiedenkers maken is dat zij denken dat de verwarmingsradiator zichzelf bedient, dus zelf 'beslist' om warmer te worden.

Uiteindelijk is alles wat er gebeurt een expressie van het Ene. Alles is zoals het moet zijn en dat geldt ook voor het ervaren van schijnbare dualiteit, leven in illusies en denken dat 'jij' iets doet, terwijl dingen gewoon gebeuren.

Ik heb het al diverse keren geschreven, maar wat voor mij duidelijkheid schepte was het observeren van mijn gedachten. Stel ik beslis dat ik een glas water wil drinken. Het blijkt dan dat die gedachte spontaan verschijnt en dat er geen afgescheiden ik is welke die gedachte aanstuurt. Kijk zelf maar! Alleen ervaring uit de eerste hand kan transformerend werken.

Dat ervaren betekent dat het hele kaartenhuis van een ik die iets zou doen in elkaar stort.
Wat er dan overblijft is het doorvoelen van de werkelijke wereld. De wereld achter de zintuigen. Een wereld waarin alles EEN is en niets gebeurt zonder dat het past in de universele harmonie. Als je dat ervaart ben je thuisgekomen.