28 april 2010

Samen-leving

Het wonderlijke is dat iedereen een min of meer stabiele situatie als normaal beschouwt.
Echter een samenleving gebaseerd op het ego principe is per definitie instabiel.

Dat we vanaf 1945 geen oorlog hebben gehad op Nederlands grondgebied is in de geschiedenis een unieke situatie. Deze situatie hebben we te danken niet aan vredelievendheid maar aan de dreiging van atoomwapens. Weliswaar is het een paar keer bijna mis gegaan en was de Aarde door die atoomwapens bijna vernietigd, maar toch zijn we door het oog van de naald gekropen. Ook heeft het grote publiek er geen weet van hoe dicht we bij een atoomoorlog zijn gekomen, dus men heeft rustig door kunnen slapen........

Er is alleen een stabiele samenleving mogelijk als er sprake is van natuurlijke harmonie. Dus geen wetten meer, geen politie, geen leger, geen dwang op wat voor manier dan ook. Iedereen doet vanzelf datgene wat past binnen de natuurlijke harmonie.

Dit is echter een model dat of helemaal niet haalbaar is of misschien in een verre toekomst als er dan nog mensen zijn.

We houden onszelf voor de gek als we denken dat een model dat is gebaseerd op ego ooit een goede samen-leving zal kunnen voortbrengen.
Het enige wat zoiets kan voortbrengen is een maatschappij die gaat van de ene ernstige crisis naar de andere.

Een samenleving kun je vergelijken met een lichaam. Als in een lichaam de afzonderlijke cellen elkaar bestrijden dan is de persoon ziek. Op de korte termijn kan met veel kunst en vliegwerk voorkomen worden dat de patiënt doodgaat, maar op de lange termijn is dit geen houdbare situatie.

Dat de patiënt ziek is komt door het gedrag van de afzonderlijke cellen (in de samenleving de mensen). De realiteit is dat mensen geen vrede willen. Kijk bijv. eens naar de verkoopcijfers van geweldgames of naar disharmonie binnen alle mogelijke menselijke contacten.

Iedere ruzie, ieder conflict is uiting van de ego energie. Het is die energie welke onze huidige samenleving schept.

Mogelijk dat we nog een tijdje zullen doormodderen, maar op de lange termijn is het ego-model voor een samenleving die een samen-leving zou moeten zijn geen houdbare situatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie plaatst! Bedankt!
Reacties die te maken hebben met het onderwerp en een inhoudelijk goede bijdrage leveren aan een verder inzicht daarin worden op prijs gesteld en gepubliceerd.
Al het andere zal in het ongemanifesteerde Zijn blijven:)
Opmerkingen worden alleen geplaatst als er een naam onder staat, dat kan ook een nickname (schuilnaam) zijn. Die kan onder de boodschap geplaatst worden.