15 april 2010

Wat was er voor je geboorte?

Een mooie meditatie is om te doorvoelen wie je was voordat je werd geboren.

Het antwoord waar ik op kom is stilte.

De geboorte luidde het begin in van het verhaal van de 'held van de droom', van tijdelijke ervaringen, gebeurtenissen, gedachten en gevoelens. Dat hele circus zal doorgaan tot de held van de droom het tijdelijke met het eeuwige verwisselt.

Dat kan al tijdens dit leven. Het woord verwisseling is niet helemaal juist. Het gaat om een accent verschil. In de normale staat van bewustzijn ligt het accent op het tijdelijke. Mensen denken dat ze hun tijdelijke gedachten zijn of hun lichaam dat steeds verandert.
Iemand die leeft in de natuurlijke staat weet dat het tijdelijke slechts bestaat dankzij het tijdloze en dat alleen het tijdloze echt is.

Het enige wat wordt geboren is een verhaal dat bestaat uit tijdelijke vormen. Het tijdloze wordt niet geboren en zal nooit sterven. Het tijdloze is wat echt is. Zo bezien bestaat er geen enkel verschil tussen de werkelijke situatie voor de geboorte, tijdens het leven en na het sterven. Dat wat wezenlijk is, dat wat echt is, is hetzelfde  voor als na de geboorte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie plaatst! Bedankt!
Reacties die te maken hebben met het onderwerp en een inhoudelijk goede bijdrage leveren aan een verder inzicht daarin worden op prijs gesteld en gepubliceerd.
Al het andere zal in het ongemanifesteerde Zijn blijven:)
Opmerkingen worden alleen geplaatst als er een naam onder staat, dat kan ook een nickname (schuilnaam) zijn. Die kan onder de boodschap geplaatst worden.