24 juni 2010

De kosmische show

In deze wereld is het abnormale normaal. In gesprekken met mensen valt me altijd op hoeveel bizarre dingen ze in hun leven hebben meegemaakt. Misschien dat mijn beeld een beetje vertekend is want conventionele gezinsmensen, die van huisje, tuintje, boompje, beestje, spreek ik vrijwel nooit, maar dan toch........
Je ziet het ook op wereldniveau. We gaan van de ene crisis naar de andere. De kredietcrisis wordt gevolgd door een landencrisis wordt gevolgd door............
Het systeem van absurditeiten houdt zichzelf instand. Er zit niemand achter de knoppen. Er is sprake van een zelfwerkend en zelf instand houdend systeem. Dit houdt in dat als A een klap geeft aan B, B de neiging zal hebben om een klap uit te delen aan C enz. Hoe dit zelfwerkend systeem werkt is beschreven in de wetten van karma die simpelweg inhouden dat de ene actie de andere actie oproept. En dat kan eeuwig doorgaan.
Je zou de kosmische show kunnen vergelijken met een Sim spelletje of beter gezegd het spel Evolution dat helemaal vanzelf werkt.
Dit kan amusant zijn, zoals een bizarre film amusant kan zijn, tenzij je je met het gebeuren in de show identificeert.
We zijn niet het karakter in de show, dat is slechts een schijnpersoonlijkheid geproduceerd door het brein, maar het licht achter de show.
Het karakter in de show kan de ene na de andere absurditeit meemaken, maar het licht waaruit de show is opgebouwd, dat de show mogelijk maakt en het enige wat echt is is onkwetsbaar.
Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onechts bestaat. Hierin ligt de vrede van God (beginregel Cursus in Wonderen).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie plaatst! Bedankt!
Reacties die te maken hebben met het onderwerp en een inhoudelijk goede bijdrage leveren aan een verder inzicht daarin worden op prijs gesteld en gepubliceerd.
Al het andere zal in het ongemanifesteerde Zijn blijven:)
Opmerkingen worden alleen geplaatst als er een naam onder staat, dat kan ook een nickname (schuilnaam) zijn. Die kan onder de boodschap geplaatst worden.