12 juli 2010

Het doorspoelen van het toilet

Het leven biedt een doorlopende stroom van gebeurtenissen waarvan iedereen die er een beetje kritisch naar kijkt van kan inzien dat we daar niets aan kunnen doen.

In het spirituele circuit zijn er theorieën die het concept van de doener ondersteunen en derhalve de energie van afscheiding versterken. Dat zijn met name theorieën die ervan uitgaan dat er een ik is die actief zijn eigen realiteit schept, allerlei keuzes maakt inclusief het lichaam waarin hij incarneert enz.

Zelf ben ik er zeker van dat de realiteit die we aantreffen een perfecte afspiegeling is van ons innerlijk. Een dergelijke opvatting kan makkelijk vertekend worden door het idee dat je je eigen realiteit zou scheppen.

Echter dat gaat uit van de veronderstelling dat er een jij is die wat dan ook zou kunnen doen. De staat van het innerlijk is iets wat gewoon gebeurt, net zoals het scheppen van de realiteit iets is wat gewoon gebeurt.
Er is niemand die iets doet en als het lijkt dat dat zo is dan is dat een vorm van 'optisch bedrog.'

De psycholoog Daniel Wegner bijvoorbeeld beschrijft de vrije wil als een goocheltruc. Het lijkt alsof er een ik is die iets doet, maar alles wat de body/mind doet wordt door de hersenen beslist op een onbewust niveau, waarna er vervolgens een ik gedachte opdoemt die zegt 'ik doe het'
.
Het voortdurend jezelf verantwoordelijk houden voor dingen die spontaan gebeuren schept een energiecontractie. Die energiecontractie noemen we het ego. Het is die energiecontractie die incarneert. Let wel, ik heb het hier niet over een ziel, zoals in populaire New Age theorieën, ik heb het hier over astrale energie die te maken heeft met pijn, schuld, boete, verantwoordelijkheid en de illusie van ik doe iets.

In sommige spirituele theorieën krijgt het idee van de doener een triest hoogtepunt. Immers als je bijv. ziek wordt of er iets anders ergs gebeurt dan heb je daar toch voor 'gekozen?' Goal voor het ego dat in stand wordt gehouden door nog meer schuld, verantwoordelijkheid en boete.   

Ramana Maharshi heeft het een en ander over geschreven over de illusionaire energie van afscheiding (zie ook mijn andere blogs) en ook het concept van Eckhart Tolle van het pijnlichaam komt in de buurt. Een pijnlichaam is een astrale energie, die ook buiten een lichaam kan bestaan, maar het is geen ziel.
Spirituele bevrijding komt maar op 1 ding neer, namelijk inzien dat er geen doener is. Als dat inzicht maar ver genoeg indaalt is het mogelijk dat de energiecontractie oplost en dat mijn vrienden is wat we verlichting noemen.

Het inzicht moet dermate krachtig worden dat het in staat is om de energiecontractie die mogelijk een verleden kent van eindeloze pijn in eindeloze levens op te lossen. En dat is nogal wat.

Het moment van oplossen is altijd spontaan en onverwacht. Het is alsof een verstopt toilet ineens doorspoelt. Het is ook te vergelijken met wat er gebeurt als je zelf een verstopping hebt die ineens wordt 'losgelaten.'
Het voorwerk is minder spectaculair. Het kan lijken alsof er weinig tot niets gebeurt. In dat geval kan de zoeker gefrustreerd raken.
Het is belangrijk te beseffen dat het moment van het vrijspoelen van het toilet ook niet iets is wat je in de hand hebt. Alles gebeurt vanzelf en maakt deel uit van kosmische harmonie ook als dat niet het geval lijkt.

De energiecontractie die we ego noemen is ook onderdeel van die kosmische harmonie, evenals het uiteindelijk oplossen daarvan. En in de vierde dimensie is dat oplossen allang gebeurt.
Uiteindelijk leef je altijd veilig in de armen van God, ook als bijv. je lichaam (zoals ik zag over een documentaire over strafkampen in de 18e eeuw) doorlopend gemarteld wordt.
De energiecontractie die we ego noemen schept zijn eigen vaak bizarre realiteit, maar uiteindelijk heeft dat niet meer waarde dan een slechte tv show.

Wie jij werkelijk bent is onkwetsbaar, tijdloos en altijd in rust.

Laat datgene gaan dat een illusie schept van het tegendeel.

1 opmerking:

Fijn dat je een reactie plaatst! Bedankt!
Reacties die te maken hebben met het onderwerp en een inhoudelijk goede bijdrage leveren aan een verder inzicht daarin worden op prijs gesteld en gepubliceerd.
Al het andere zal in het ongemanifesteerde Zijn blijven:)
Opmerkingen worden alleen geplaatst als er een naam onder staat, dat kan ook een nickname (schuilnaam) zijn. Die kan onder de boodschap geplaatst worden.