16 juli 2010

Vrije wil

Zoals velen weten geloof ik niet in vrije wil. Als ik om me heen kijk is het evident dat er geen vrije wil bestaat.

Wie zou bijvoorbeeld kiezen voor een ziekte, een ongeluk, een kapotte computer, een financieel probleem, lawaai overlast e.d.
Desalniettemin gebeuren die dingen ook zonder dat iemand er voor kiest.Niet alleen kan ik zomaar de griep krijgen terwijl ik zou 'willen' dat ik gezond zou blijven, ik kan er ook niet voor kiezen om de griep ineens kwijt te raken.
Griep, ik beveel U weg te gaan, helaas er gebeurt niets. Mijn vrije wil is kennelijk niet bruikbaar. 
Ik kan er niet voor kiezen om mijn lichaam jonger te laten worden in plaats van ouder, ik kan niet kiezen voor een andere economische situatie, voor ander weer, voor een andere samenleving. Volgens wetenschappelijk onderzoek kies ik zelfs niet om een glaasje water te gaan drinken, want dat doet mijn lichaam automatisch waarna er een ik gedachte is die zegt 'ik kies daarvoor' (een soort goocheltruc).      

Als er een vrije wil zou bestaan dan zouden we die moeten kunnen inzetten en dan vooral waar het gaat om belangrijke zaken in ons leven.

In dat geval zou iedereen gelukkig zijn want dan zouden we alleen kiezen voor de leuke dingen.
Iedereen gelooft in vrije wil, maar iedereen vindt het kennelijk vanzelfsprekend dat we die vrije wil niet kunnen uitoefenen waar het gaat om essentiƫle dingen in ons leven.


Dat is vreemd, als je een vrije wil hebt dan zou je die toch ook moeten kunnen gebruiken, lijkt me. 
Een dergelijke onbruikbare vrije wil is niet meer dan een televisie waarop je geen beeld krijgt of een radio waar geen geluid uit komt.


Als we vrije wil zouden hebben dan zouden we gelukkig zijn, maar dat zelfde geldt ook voor een houding van volledig accepteren van wat het leven ons biedt.
Als we het idee opgeven dat we iets kunnen of zouden moeten controleren of ergens verantwoordelijk voor zijn dan rest slechts overgave en vrede. En ook dat maakt gelukkig.

God doet U maar wat U wilt, ik ben nergens verantwoordelijk voor. Ik ben uw schuldloze zoon die zich slechts kan onderwerpen aan Uw wil. Uw wil gebeurt eenvoudigweg altijd, ook al begrijp ik er niets van, maar dat komt omdat ik de wereld bekijk van uit het beperkt gezichtspunt van de body/mind eenheid. Hoe kan een figuur in een speelfilm de motieven van de maker begrijpen. .
Ik ben vrede, U bent vrede en samen zijn we het Licht. 
De mensheid zit in een merkwaardige tussensituatie. Enerzijds gelooft men in vrije wil, anderzijds kunnen we die niet gebruiken. Dat leidt tot frustratie, angst en stress om dingen onder controle te houden die niet onder controle te houden zijn.
Dit is de vloek van de mensheid.

Voor wat betreft ons bestaan zie ik twee mogelijkheden: 
  1. Of we hebben vrije wil en kunnen die inzetten om ons eigen paradijs te scheppen. Dan zijn we gelukkig.
  2. Of we hebben geen vrije wil en zijn ook nergens verantwoordelijk voor. Dat geeft vrede en ook dan zijn we gelukkig. 
Het is dus het een of het ander. Het fijne is dat elk van de twee alternatieven leidt tot geluk.
Aangezien het kennelijk niemand lukt om onheil te voorkomen is de tweede situatie van toepassing. No problem, want ook dat alternatief maakt gelukkig. 

Dat het tweede alternatief zich voordoet lijkt me een waarheid als een koe. Het is alleen merkwaardig dat niemand het zo ziet en de voorkeur geeft aan de theorie van een vrije wil die we niet kunnen gebruiken. Als we die wel zouden kunnen gebruiken dan zouden er bijv. geen ziekten en ziekenhuizen bestaan.

Het tragische is dan ook nog dat juist dit alternatief: Wel denken dat je een vrije wil hebt maar hem niet effectief kunnen gebruiken ongelukkig maakt, want het leidt tot misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel, schuld, frustratie, angst, spanning. 

Helaas is het zo dat als heel veel mensen hetzelfde zeggen dat uiteindelijk wordt aangezien voor de waarheid, hoe krankzinnig dat ook is.

Er is een tijd geweest dat iedereen geloofde dat de Aarde plat was. Dat bleek fout, maar iedereen geloofde het. Het is mijn mening dat het concept van de vrije wil iets dergelijks is. Het valt me in ieder geval op dat wetenschappers (met name neurologen, hersenonderzoekers zoals Dick Swaab, Daniel Wegner en Victor Lammer, allemaal hoogleraren) het in snel tempo aan het ontmaskeren zijn. Zo is het met de platte Aarde ook gegaan.

Mocht U na het lezen van dit stukje toch blijven geloven in een vrije wil dan zou ik een bezoekje aan een ziekenhuis of een verpleeghuis voor demente bejaarden willen aanraden. Ga dan eens na hoeveel vrije wil die mensen hebben of hebben gehad ten aanzien van hun situatie.

Mocht U het ziekenhuis verlaten met in uw kielzog allemaal patiƫnten die ineens genezen zijn (want dat is wat ze willen en waar ze hun vrije wil voor zouden willen gebruiken) laat het me dan weten, want ik ben altijd bereid mijn visie bij te stellen op basis van nieuwe feiten.

Dit is immers een blog voor ondogmatische waarheidszoekers. Het gaat me maar om 1 ding en dat is de waarheid. Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie plaatst! Bedankt!
Reacties die te maken hebben met het onderwerp en een inhoudelijk goede bijdrage leveren aan een verder inzicht daarin worden op prijs gesteld en gepubliceerd.
Al het andere zal in het ongemanifesteerde Zijn blijven:)
Opmerkingen worden alleen geplaatst als er een naam onder staat, dat kan ook een nickname (schuilnaam) zijn. Die kan onder de boodschap geplaatst worden.