11 augustus 2010

Wat is een mens?

Naar mijn mening bestaat een mens uit twee componenten.

Het eerste is het voedsel lichaam. Het voedsel lichaam is ontstaan uit sterrenstof, waaruit Aarde is ontstaan die via dieren en planten is getransformeerd tot voeding. Vervolgens is dit omgezet in een menselijk lichaam met hersenen waaruit bewustzijn is ontstaan. Nisargadatta noemt dit consciousness ontstaan uit wat hij noemt de food body.

Uit ongemanifesteerde energie (avyakta) is gemanifesteerde energie (vyakta) voortgekomen die vervolgens aanleiding geeft tot menselijk bewustzijn (vyakti).
Overigens omvat ongemanifesteerde energie tevens gemanifesteerde energie. Het gemanifesteerde maakt deel uit van het ongemanifesteerde. 

De tweede component is dat zich astrale energieën aan een bepaald lichaam hechten. Het gaat hier om pakketjes van herinneringen en ervaringen van 'food bodies' die inmiddels dood zijn en zijn blijven rondhangen. Deze hechten zich aan lichamen waar ze een bepaalde affectie mee hebben. Dat kan te maken hebben met cultuur, omstandigheden waarin het lichaam ontstaat, de manier waarop dat lichaam in elkaar zit e.d.

Ik kan me voorstellen dat meerdere van dergelijke pakketjes zich aan 1 lichaam hechten. Sommige mensen ervaren een gevoel van innerlijke gespletenheid en dat kan ermee te maken hebben. Ook kan ik me voorstellen dat tijdens het leven deze pakketjes het lichaam verlaten en andere binnenkomen. Bij mensen die ineens grote veranderingen ondergaan kan dat het geval zijn ("je bent onherkenbaar veranderd").

Belangrijk is dat deze pakketjes vaak trauma's vertegenwoordigen (want die laten de grootste astrale imprint na) en een gevoel van afscheiding in zich dragen. Onder invloed hiervan zal het voedsel lichaam tot acties komen die de afscheiding versterken bijv. ruzies uitlokken, situaties van slachtofferschap of juist macht scheppen. Kortom alles wat het ik gevoel kan versterken. Hierdoor worden die astrale energieën sterker. Deze voeden op alles wat het gevoel van afscheiding versterkt. Vandaar alle ellende die wij elkaar aandoen.

Stel nu ondanks alles komt het voedsel lichaam op het spirituele pad en het gevoel van afscheiding wordt minder (inderdaad against all odds, daarom komt het zo weinig voor). De astrale energieën zullen dan weggaan of eenvoudigweg oplossen. Nisargadatta suggereert in een wonderschoon gesprek met een zekere Paul iets dergelijks (zie het boek van Nisargadatta wat ik een paar blogs eerder deze club aanraadde om gratis te downloaden en dan het gesprek Paul's redemption).

Astrale energieën hebben voeding nodig en die voeding halen ze uit ellende. Krijgen ze dat voedsel niet dan zullen ze elders een heenkomen zoeken of oplossen.

Als dit proces van het oplossen van het ik gevoel is voltooid wordt gezegd dat er sprake is van verlichting. Die persoon laat dat geen astrale imprint meer achter. Immers de astrale imprint die iemand achterlaat is gebaseerd op het gevoel van afscheiding. Als dat er niet meer is dan is er ook niets meer dan een astrale afdruk kan achterlaten.

Er wordt dan gezegd dat de ziel ophoudt te incarneren. Een fout begrip want een pakketje aan herinneringen is geen ziel. Echter aangezien het hele gebeuren hier op Aarde gebaseerd is op illusies is het te begrijpen dat sommigen die veel waarde hechten aan het het ik gevoel dat optuigen tot iets wat het niet is. Het ego wil zich een echte entiteit voelen in plaats van slechts een verzameling van astrale illusies (wat het in werkelijkheid is). 

Samenvattend: de mens is getransformeerde aarde plus wat astrale energieën. Dat alles schept een ik gevoel wat alles zal doen om zichzelf in stand te houden. Soms komt iemand op een authentiek spiritueel pad en lost alles op waar het vandaan kwam: het ongemanifesteerde Zijn.

In werkelijkheid is het gemanifesteerde onderdeel van het ongemanifesteerde maar dat voelt niet zo, zeker zolang de illusie van afgescheidenheid er is. In feite is het hele spirituele proces niet meer dan het vrijkomen van illusies. Er verandert niets, je ervaart alleen de dingen zoals ze zijn en altijd zijn geweest.

The memory of the past unfulfilled desires traps energy, which manifests itself as a person. When its charge gets exhausted, the person dies. Unfulfilled desires are carried over into the next birth. Self-identification with the body creates ever fresh desires and there is no end to them, unless this mechanism of bondage is clearly seen. It is clarity that is liberating, for you cannot abandon desire, unless its causes and effects are clearly seen. I did not say the same person is reborn. It dies for good. But its memories remain and their desires and fears. They supply the energy for a new person. The real takes no part in it, but makes it possible by giving it the light. p.381 I am that

Q. How does the error of being a person originate? NM A bundle of memories and mental habits attracts attention, awareness gets focalised and a person suddenly appears. Remove the light of awareness, go to sleep or swoon away - and the person disappears. p.255 I am that

When you believe yourself to be a person, you see persons everywhere. In reality there are no persons, only threads of memories and habits. At the moment of realisation the person ceases. p.37 I am that

3 opmerkingen:

 1. Je kunt ook zeggen: 'De werkelijke mens is een vonk uit de Eeuwigheid, de Bron als je wilt, die steeds verbonden blijft met die Bron en ooit daar naar terugkeert'. Terwijl je ook kunt stellen dat ze tegelijkertijd de Bron nooit echt heeft verlaten.
  (Daar die vonk uit het zogenaamde Niets komt is het logisch dat we haar met het denken niet kunnen vinden en concluderen de meesten van ons haar dan ook als onbestaand.)

  Al het andere, zoals het lichaam inclusief het brein, denken, gevoelens, bewust en onderbewust behoort tot de wereld, het universum en is onderhevig aan geboorte bloei, verval en dood.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Even een vraagje: in hoeverre zou je dit ook "bedacht" hebben als jij je niet met wetenschap zou hebben beziggehouden, en als je niet Nisargadatta of Ramana of de Course zou hebben gelezen? In hoeverre is dit wat het werkelijk is of misschien wat je het beste uitkomt op dit moment?

  Voor je reageert moet je misschien even mijn Blogje lezen, zodat je weet in welke "mindset" ik reageer: Doodlopende Straat

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Frits: Ik heb niet de illusie dat ik 'het' gevonden heb. Wat hierboven staat is een voorlopige conclusie en heeft inderdaad te maken met wat mij het beste uitkomt op dit moment.
  Ik sluit niet uit dat het totaal anders in elkaar zit, maar op dit moment lijkt me dit het waarschijnlijkst.
  Ik volg de waarheid (althans wat ik denk dat de waarheid is) waar die me ook leidt. In het verleden heb ik een paar keer mijn ideeen omgegooid en misschien gebeurt dat wel weer.
  Mijn blog schrijf ik ook niet om iets uit te dragen en zeker niet om mensen van iets te overtuigen (als ik dat al zou willen dan weet ik zeker dat dat niet lukt), maar enkel als uitingsmogelijkheid voor mezelf. Ik merk dat dingen voor mij duidelijker worden als ik ze onder woorden breng. Dat is mijn enige motivatie.

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie plaatst! Bedankt!
Reacties die te maken hebben met het onderwerp en een inhoudelijk goede bijdrage leveren aan een verder inzicht daarin worden op prijs gesteld en gepubliceerd.
Al het andere zal in het ongemanifesteerde Zijn blijven:)
Opmerkingen worden alleen geplaatst als er een naam onder staat, dat kan ook een nickname (schuilnaam) zijn. Die kan onder de boodschap geplaatst worden.