10 september 2010

Voor nieuwe bijdragen


Ga naar:


http://www.jijbestaatniet.nl

Voor mijn boek over non dualiteit en wetenschap.Deze blog wordt niet meer vernieuwd. 

02 september 2010

Afgescheiden wil: De bron van het misverstand

Het idee dat er een beetje eenheid mogelijk is komt m.i. uit de volgende passage die men in de bijbel aantreft:

En God gaf de mens afzonderlijke wil.

Dit is alleen mogelijk als het opper wezen zich buiten de mens bevindt want alleen dan kan hij (het opperwezen) iets geven aan iets anders (de mens).

Als het Goddelijke alles omvat inclusief de mens dan is dat niet mogelijk. Immers ik kan mijn handen geen afzonderlijke wil geven. Ik kan niet beslissen om mijn handen voortaan hun eigen gang te laten gaan.

Verder vooronderstelt dit dat het opperwezen een wil heeft. Ik zie het als een natuurkracht die niet een wil heeft maar waarin dingen eenvoudigweg gebeuren als gevolg van ontwikkelingen binnen het ene veld (een voorbeeld: de evolutie).

Tenslotte lijkt het vreemd dat het opperwezen de mens afzonderlijke wil geeft en tegelijk een natuurlijke staat van zijn en een groot aantal regels waardoor het niet anders kan dan die regels breken en vervolgens met het 'etiket' zondig verder moet gaan.

Daar hoeven we weinig voor te doen want nog voordat we geboren zijn hebben we al te maken met de erfzonde omdat ooit iemand een appel van een verkeerde boom heeft gegeten en dat is nog maar het begin. Veel van onze (door het opperwezen gegeven) natuurlijke driften zijn dusdanig dat we bijna niet anders kunnen doen dan zondigen.    

Kortom het verhaal als gevolg van een letterlijke interpretatie rammelt aan alle kanten.

Er zijn ook andere interpretaties mogelijk en dat is dat de erfzonde het idee van afzonderlijke wil zelf is. Dat idee wordt ons met de paplepel ingegoten door cultuur en ouders (vandaar erfzonde). 
Het eten van de appel van de boom van kennis en kwaad staat symbool voor het zich vormen van het idee van afzonderlijke wil. Daarvoor was alles in harmonie, daarna ontstond chaos en verdeeldheid (het ego).
Het is dat idee dat de erfzonde is, want afzonderlijke wil en zonde gaan hand in hand. Het is afzonderlijke wil dat zonde mogelijk maakt.

Binnen het Ene ontstond het idee van afscheiding (ego). Dit wordt bedoeld met de passage aan het begin van deze blog. Waarom dat idee is ontstaan is behandeld in andere bijdragen op deze blog (heeft iets te maken met het feit dat dieren die afhankelijk zijn van voedsel buiten zichzelf alleen dat gaan zoeken als ze zich afgescheiden voelen).   

Zoals wel vaker bij volksreligie worden dingen letterlijk geïnterpreteerd waardoor de diepere en werkelijke betekenis wordt genegeerd en dusdanig vervormd dat er precies het tegengestelde lijkt te staan dan wat bedoeld wordt.

01 september 2010

Afgescheiden wil

Vanaf heden zal ik in plaats van de term vrije wil de term afgescheiden wil gebruiken.
Vrije wil heeft associaties met het begrip vrijheid. Echter afgescheiden of persoonlijke wil geeft beter weer waar het om gaat.
Het hebben van een afgescheiden wil geeft namelijk geen vrijheid, maar houdt de gevangenis van verantwoordelijkheid, schuld, boete en geestelijke pijn in stand. Dit idee verlaten geeft vrijheid.

Ik verbaas me er over dat veel mensen denken dat alles EEN is, maar tegelijk voorstander zijn van het idee van afgescheiden wil.
Dat is natuurlijk onzin. Je bent of zwanger of je bent het niet. Je kunt niet een beetje zwanger zijn.
Alles is EEN of het is niet EEN. Het is niet mogelijk dat dingen een beetje EEN zijn.

Als het niet EEN is dan is er sprake van persoonlijke wil, als alles wel EEN is dan is er alleen de onpersoonlijke wil van het Goddelijke. Uw wil gebeurt altijd.

Ik denk dat het concept van een beetje EEN zijn afkomstig is uit de mainstream religies. Aan de ene kant leren we dat God almachtig is, maar aan de andere kant heeft die almachtige het kennelijk nodig dat we hem aanbidden, ons aan zijn regels houden en rituelen opvoeren.
Hoe kan hij almachtig zijn en tegelijk afhankelijk zijn van ons arme kleine mensjes?

We zijn met dit soort idee├źn opgevoed en daarom zien we niet hoe gek ze zijn.
Deze blog probeert voor zover dat mogelijk is een klein beetje door de waanzin van indoctrinatie heen te prikken.
Als alles EEN is er voor persoonlijke of afgescheiden wil geen plaats.

Iedere beweging van je handen, iedere gedachte hoe klein ook gebeurt niet onder invloed van jouw wil maar door AL WAT IS. 


   

De film

Als je weet dat de film een film is in plaats van echt verandert de film dan?
Nee, natuurlijk niet.

Dus ook na verlichting gaat de persoon gewoon verder met zijn rare gewoontes, neuroses en eventuele  kiespijn.

De verwachtingen over verlichting zijn torenhoog, maar de realiteit zou weleens erg tegen kunnen vallen.

En ook is er geen enkele reden om iemand die verlichting claimt op een voetstuk te zetten.

Er is juist een extra reden voor argwaan, want bovenop de neuroses die de persoon al had claimt hij nu God zelf te zijn.........

Het is dan ook geen wonder dat veel 'verlichten' op de meest vervelende manieren de aandacht hebben getrokken.  

If you meet the Buddha kill him!

Het ene wezen

Er is maar 1 wezen waarin universa ontstaan en verdwijnen.

Dat ene wezen is tijdloos en onkenbaar.

Wellicht dat het concept van een veld waarin alles ontstaat en verdwijnt het meest nabij komt.

Wetenschappelijk is bewezen dat alles wat wij waarnemen als afgescheiden materie velden zijn.
Net zoals de beelden op televisie ontstaan vanuit licht.

Dat ene wezen bepaalt wat er gebeurt en doet dat op basis van de informatie in dat ene veld. Alleen dat schept de werkelijkheid.

Je kunt dit vergelijken met een droom.

De droom ik heeft niets te vertellen over hoe de droom zich ontwikkelt, hij heeft geen onafhankelijke wil. Wie wel de droom bepaalt is het bewustzijn waaruit de droom ontstaat, de dromer.

In de Cursus in Wonderen wordt gesproken over de Dromende Zoon van God.

Wij zijn die ene Dromende Zoon van God, die een is met God.

Die is de waarnemer van alles en datgene waarin alles verschijnt.

En het enige dat echt bestaat. 

Enlightenment intensive

Lichaamservaringen, de wereld, gevoelens, gedachten zelfs het bewustzijn en het ik ben worden waargenomen.
Door wat?

Ben jij de dingen die waargenomen worden of ben jij degene die waarneemt?

SUBJECT: JIJ
OBJECTEN: GEVOELENS, GEDACHTEN, LICHAAMSSENSATIES, DE WERELD, BEWUSTZIJN, IK BEN

Het subject kan zichzelf niet waarnemen, net zoals het oog zichzelf niet kan zien. Het is dus niet iets wat je kan identificeren, het is geen ding, het is een mysterie.

ALTIJD GEMAAKTE FOUT: JEZELF IDENTIFICEREN MET EEN OBJECT. DAT IS PER DEFINITIE ONJUIST.

Ieder ding, alles wat je kunt benoemen is een object. Jij bent het subject wat nooit waargenomen of geidentificeerd kan worden.

Denk hier maar eens een tijdje over na........